HPO LA RECTORIA

El valor de l'arquitectura tradicional per crear una nova història

Nom: HPO La Rectoria
Lloc: Vall d’en Bas
Data: En procés

Es planteja la rehabilitació de l’antic edifici de La Rectoria de la població de Sant Privat d’en Bas, edifici pel qual es fa un canvi d’ús per la creació d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.

Es tracta d’un conjunt d’edificacions format per un paller i l’edifici principal annex a l’església del poble. De volumetria senzilla segons construccions tradicionals de la zona, amb murs de càrrega de pedra, forjats de fusta i coberta a dues aigües, posen de manifest l’arquitectura tradicional del territori.

El programa funcional pel qual es desenvolupa, cinc habitatges de protecció oficial, s’organitzen de manera que es desvirtuï en el menor grau possible l’edifici existent, adaptant els espais a la volumetria i a les obertures existents. L’accés a l’edifici principal es realitza a través d’un vestíbul que porta a l’usuari fins a un pati interior que permet distribuir, ventilar i il·luminar els habitatges.

A nivell material, la proposta s’ha formalitzat amb una reduïda paleta de materials respectant l’estètica tradicional i reduint la petjada ecologia utilitzant forjats a partir de fusta de pi i d’avet. Pel que fa les façanes, es mantenen les original de pedra del lloc presa amb morter de calç i revestits segons l’estètica estat actual de l’edifici.

La rehabilitació del conjunt es planteja com una oportunitat per fer-lo sostenible i eficient. Es millora tot l’envolupant tèrmica de l’edifici per tal de reduir les pèrdues energètiques i millorar el confort tèrmic a l’interior de l’habitatge. Per tal de reduir el consum energètic en generació d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració, l’edifici disposa d’un sistema d’aerotèrmia en casada per donar servei a tots els habitatges de forma conjunta.

PROMOCIO GARBI

La llum natural el protagonista dels espais

Nom: Promocio Garbí
Lloc: Santa Eugènia de Berga-Osona
Data: En procés

La promoció desenvolupada en tres plantes, es dissenya de manera que la llum natural és la protagonista als espais de la casa. Una promoció no la zona de dia i nit estan rigorosament estudiades segons les necessitats actuals de la gent d’avui.

Els materials utilitzats i un envolvent energèticament eficaç permeten reduir el consum energètic i evitar pèrdues tèrmiques.

Promocio La Faixa

Espais connectats pensats per la gent d’avui

Nom: Promoció La Faixa
Lloc: Olot
Data: En Procés
Promotor: Ramon Barcons SL

La promoció es dissenya segons les necessitats de la gent d’avui i a partir de la connexió de les diferents estances de l’habitatge, aprofitant al màxim la llum natural. S’aposta per una estètica atemporal i per solucions arquitectòniques pensades per reduir la despesa energètica de l’edifici.

CASA OBERTA

Una casa oberta a l'exterior

Nom: Casa Oberta
Lloc: Garrotxa
Data: En procés

El projecte neix d’entendre la manera de viure del client per tal de crear una casa a mida capaç de representar-ne la seva identitat i permetre gaudir-la en absoluta comoditat i bellesa.

La casa busca estendre’s al llarg de la major longitud de la parcel·la en planta baixa per aconseguir una bona orientació i més superfície de connexió entre els espais interior i exteriors. En planta primera, la casa s’enretira per crear un joc de volumetries i s’adapta a la superfície necessària pel seu ús.

La planta baixa es planteja com un espai continu i fluid on s’estableixen les zones de dia amb un espai de cuina, sala d’estar i menjador convertit en el centre de la casa. Un ampli voladís permet allargar els espais interiors cap a l’exterior i crear un espai exterior de ombra on poder descansar.

A nivell de materialitat, la casa busca una estètica simple i elegant utilitzant els materials en el seu estat natural mitjançant l’ús de formigó, fusta i blanc. A través de la utilització de la fusta ens permet donar la continuïtat entre interior i exterior i alhora integrar-ne els revestiments practicables.

Basada en els estàndards passivhaus, la casa es dissenya per aconseguir el major disseny arquitectònic optimitzant els recursos per aconseguir la màxima eficiència energètica.

Casa Desdoblada-EN PROCÉS

D'una casa desdoblada a una d'unificada per adaptar-se als nous usos

Nom: Casa Desdoblada
Lloc: Garrotxa
Data: En procés

Casa Davant Darrera-EN PROCÉS

L’arquitectura que esborra els límits entre el que és interior i exterior.

Nom: Casa Davant Darrera
Lloc: Garrotxa
Data: En procés

La Casa Davant Darrera es dissenya partint de dos entorns: el públic que ens ofereix vistes panoràmiques a la ciutat d’Olot i el privat que ens permet gaudir de la intimitat. Partint d’aquest inici, la casa es projecte creant d’un espai infinit format per subespais que el qual permet englobar tot el programa de dia.

El disseny de la casa permet aconseguir el màxim confort amb el mínim gasto energètic gràcies a una arquitectura basada en els estàndars passivhaus.

Cases Santa Sabina-EN PROCÉS

Unificant espais per crear un únic centre.

Nom: Cases Santa Sabina-Habitatge unifamiliar
Lloc: Garrotxa, Spain
Data: En procés

Casa Mirador

L’arquitectura com a eina per viure una experiència a través del paisatge.

Nom: Casa Mirador
Lloc: Osona
Data: 2016
Fotografies: Marc Torra

La casa es dissenya per contemplar l’entorn que l’envolta en situar-se en un lloc privilegiat. Es redueix al màxim la seva petjada i s’organitza el programa en el seu interior d’una manera funcional que permet aprofitar al màxim la superfície de la intervenció.

Els materials utilitzats i un envolvent energèticament eficaç permeten reduir el consum energètic i evitar pèrdues tèrmiques.

RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-1
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-3
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-7
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-6
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-11
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-9
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-8
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-4
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-10
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-13
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA