D'una casa desdoblada a una d'unificada per adaptar-se als nous usos

Nom: Casa Desdoblada
Lloc: Garrotxa
Data: En procés