Equipaments
& Urbanisme

Destila ens agrada dissenyar espais pensats per les persones en totes les seves escales. Creiem que és imprescindible una planificació que respecti les preexistències i permeti espais adaptables a l’evolució de les ciutats.

EUROPAN 12 GJILAN
ZUPA-DUBROVNIK DESTILA (3)
DELTA & PORTO BAROS RIJEKA
EUROPAN 11-DUBROVNIK