L’arquitectura com a eina per viure una experiència a través del paisatge.

Nom: Casa Mirador
Lloc: Osona
Data: 2016
Fotografies: Marc Torra

La casa es dissenya per contemplar l’entorn que l’envolta en situar-se en un lloc privilegiat. Es redueix al màxim la seva petjada i s’organitza el programa en el seu interior d’una manera funcional que permet aprofitar al màxim la superfície de la intervenció.

Els materials utilitzats i un envolvent energèticament eficaç permeten reduir el consum energètic i evitar pèrdues tèrmiques.

RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-1
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-3
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-7
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-6
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-11
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-9
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-8
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-4
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-10
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA-13
RESIDENCIAL-CASA-MIRADOR-OSONA