EUROPAN 12 GJILAN

Retornar a la ciutat els espais destinats als habitants.

Nom: Just, Take It!
Lloc: Gjilan, Kosavo
Concurs: Europan 12
Data: 2013

Amb el creixement de la ciutat, Gjilan ha tingut un increment de vehicles els quals han passat a ocupar la major part dels espais públics de la ciutat. El projecte planteja retornar aquestes àrees als habitants tot proposant una nova àrea multifuncional formada per un passeig que aglutini tant els equipaments com els espais verds, permetent que els ciutadans puguin tornar a gaudir dels espais exteriors de la ciutat.

Zupa Dubrovnik

ZUPA-DUBROVNIK DESTILA (3)

POLJANA TARANTA, el concepte d'un nou centre.

Nom: Poljana Taranta
Lloc: Dubrovnik, Croàcia
Concurs: Concurs internacional. City Square, School, Sports Hall, Swimming Pool And Pastoral Center In Župa. Dubrovnik, Croatia.
Premis: 5e Premi
Data: 2014
Equip de disseny: Destila + Natasa Ivanisevic, Krunoslav Smit, Zrinka Grosek

El concurs preveu la construcció d’un centre parroquial, dos pavellons esportius i un centre d’educació secundària al sud-est de Dubrovnik. El plantejament inicial està marcat per la creació d’una nova tipologia d’edificacions independents entre elles però connectades a través dels espais exteriors que defineixen, siguin públics, semiprivats o privats. Els volums construïts s’organitzen segons les perspectives o orientacions necessàries en cada ús, tenint com a punt principal de relació la plaça principal del conjunt.

DELTA & PORTO BAROS RIJEKA

Dos blocs, noves oportunitats.

Nom: Delta and Porto Baroš area in Rijeka
Lloc: Rijeka, Croatia
Concurs: Concurs internacional. Port of Rijeka Authority and the City of Rijeka
Premis: Finalista
Data: 2013
Equip de disseny: DESTILA + A&A

La proposta vol donar lloc a noves oportunitats perquè la ciutat de Rijeka pugui continuar creixent i desenvolupant-se com a ciutat portuària estratègica dins del context europeu.
La intervenció, amb una situació immillorable, aposta per crear un espai únic i significatiu, un espai on els seus habitants s’hi sentin representats, on la varietat d’usos estimuli la cohesió social i el desenvolupament econòmic i urbà de forma sostenible. Al mateix temps, es creen espais flexibles i polivalents on es puguin realitzar activitats a l’aire lliure en directa relació amb aquest element tan apreciat al Mediterrani com és el mar.

EUROPAN 11-DUBROVNIK

Back to citizens!

Nom: Back to Citizens!
Lloc: Dubrovnik, Croàcia
Concurs: Europan 11
Premis: 1r Premi
Data: 2011

El projecte aborda el desafiament de crear un nou espai multifuncional que cusi i integri l’actual ciutat dividida en dues àrees molt diferenciades –dins i fora muralla-. És per això, que es proposa la creació de tres places noves connectades entre sí per un passeig perimetral obert i a varis nivells on es doni resposta a les necessitats diàries dels ciutadans i turistes però també que pugui ser un espai que permeti el desenvolupament d’activitats d’oci i cultura.