La llum natural el protagonista dels espais

Nom: Promocio Garbí
Lloc: Santa Eugènia de Berga-Osona
Data: En procés

La promoció desenvolupada en tres plantes, es dissenya de manera que la llum natural és la protagonista als espais de la casa. Una promoció no la zona de dia i nit estan rigorosament estudiades segons les necessitats actuals de la gent d’avui.

Els materials utilitzats i un envolvent energèticament eficaç permeten reduir el consum energètic i evitar pèrdues tèrmiques.