El paisatge emmarcat des de sota la coberta d'un mas.

Nom: Paisatge Sota Coberta
Lloc: Garrotxa, Spain
Data: En procés