El valor de l'arquitectura tradicional per crear una nova història.

Nom: La Rectoria-Habitatges plurifamiliars
Lloc: Garrotxa, Spain
Data: En procés