Agregant volums per trencar amb l'estètica existent contrapossant passat i actualitat.

Nom: Casa Visera -Habitatge unifamiliar
Lloc: Osona, Spain
Data: En procés