La vivència dels espais interiors a través d'una porxada.

Nom: Casa Porxada
Lloc: Garrotxa, Spain
Data: En procés